website filter 
Category

Location

tand- en groeffreesmachine 

WADKIN

220 XJS 

vierzijdige schaaf- en profileermachine (8 assen) 

WADKIN

GA 170 / 2 SU 

tand- en groeffreesmachine 

WADKIN

SUPER XJS 220 

Vierzijdige schaaf- en profileermachine 

WEINIG

UNIMAT 23 

Vlak- en vandikteschaaf 

SICAR

2000